Groep

De mensen en de afspraken.

Wie zijn wij ?

Wij zijn een groep gezinnen en alleenstaanden van verschillende leeftijden, die samen “Cohousing Kortrijk” vormen.

We zijn al een tijdje bezig, en we zagen gezinnen komen en gaan.

Nu hebben we een koopbelofte voor de grond, een juridische structuur voor het bouwproject en een manier van werken.

 

akte ondertekenen

 

Onze coöperatieve vennootschap staat "in wacht" tot het effectieve cohousing zal beginnen, na de afwerking van het bouwproject.

Lid worden

Lid worden gebeurt in stappen, die min of meer overeenstemmen met het proces waar ieder persoonlijk door moet: een antwoord zoeken op de vraag "is cohousing iets voor mij?".

Eerste stappen

Je schrijft je in op onze nieuwsbrief. Je woont een info-avond of café bij, waarvoor je via de nieuwsbrief werd uitgenodigd. Je vraagt een uitnodiging voor de ledenvergadering.

Je kan vrijblijvend maximaal 3 ledenvergaderingen bijwonen.Dan beslis je om lid te worden, nog af te wachten, of ermee te stoppen. Je mag die beslissing ook eerder nemen.

Als lid van Cohousing Kortrijk neem je deel aan de ontwikkeling van het project met de bedoeling er ooit te wonen - als alles goed gaat. Je kan op elk moment beslissen uit te stappen.

We werden geselecteerd als cohousing-groep voor het project "Kop van de Prado". De koopbelofte werd goedgekeurd. Dat is een wederzijds engagement, waarin bepaald wordt wanneer en onder welke voorwaarden de akte voor de grond-overdracht zal verleden worden. Ondertussen zoeken we meer leden en doen we de bouwaanvraag.

Lid worden

Lid worden doe je met je ganse gezin. Per gezin voorzien we 1 woonunit. Er zijn enkele formaliteiten te vervullen. Het aansluitingsakkoord beschrijft dit in detail. Het lidgeld bedraagt eenmalig 250€. We verwachten ook dat je, net als wijzelf aktief deelneemt aan wat nodig is om dit project te doen slagen.

Net als wij heb je de intentie hier te komen wonen, maar er geldt geen aankoopverplichting. Die koopverplichting en de bijhorende financiele engagementen ga je pas aan wanneer je de akte van burgerlijke maatschap ondertekent, en daarmee mede-bouwheer wordt.

Je bent lid geworden

Welkom!

We geven je toegang tot alle informatie: verslagen, kontaktgegevens, kalender, documenten... We vertrouwen je. Je nam immers al deel aan enkele vergaderingen, je bezorgde ons  jouw kontaktgegevens, en je ondertekende een aansluitingsakkoord.

We waarderen je inbreng om het ontwerp te verfijnen. Hopelijk worden we ooit buren. Effectief een woning reserveren kan nadat je met een onafhankelijke expert je financieringscapaciteit hebt onderzocht (gratis). We hebben hierover een afspraak met hypotheekwinkel Kortrijk (vlakbij het station, naast Parkhotel).

Geen lid worden

Was je al eens op een vergadering? Laat ons dan je beslissing weten. Misschien heb je nog een suggestie die ons project of de werking kan verbeteren?

Wens je helemaal niets meer van ons te horen: schrap je dan uit de nieuwsbrief.

Coöperant worden

Indereen die het project genegen is, kan een aandeel kopen in Cohousing Kortrijk CVBA-so. Een aandeel (250 €) geeft je stemrecht in de Algemene Vergadering van de coöperatieve. Een aandeel kan pas na 3 jaar terugbetaald worden. Het verzamelde kapitaal zal dienen voor de inrichting van het gemeenschappelijke, zoals de tafels en stoelen in de eetzaal, bvb.

Alleen coöperanten zullen kunnen deelnemen aan het cohousing-leven.

 

Interne organisatie

Info-moment

Op een info-moment proberen we alle vragen over cohousing en ons project te beantwoorden. We geven er ongeveer een per maand.

Nieuwsbrief

Met de nieuwe website ziet ook een heuse nieuwsbrief het licht! Weproberen je een maandelijkse update te geven via de nieuwsbrief. Als er niets nieuws te melden valt, kunnen we al eens een tijdje wachten.

Als je overweegt in het project in te stappen, en dus uitgenodigd wil worden voor onze vergaderingen, neem je contact op of kun je inschrijven en deelnemen aan een café of info-avond.

Ledenvergaderingen

We verwachten dat elk gezin zoveel mogelijk aanwezig is op de ledenvergaderingen - en liefst niet altijd dezelfde persoon alleen. Hier worden de beslissingen genomen.

Als je interesse hebt om in het Cohousing-huis te komen wonen, kun je max. 3 keer vrijblijvend deelnemen aan deze vergaderingen, om het proces en de groep te leren kennen. Je kan dan nog niet mee beslissen, want je hebt ook geen financiele verantwoordelijkheid.

Ontspanning

Samen eten op een pick-nick, bij een zondagse ontbijtfilm of op restaurant na een vergadering...

We kunnen toch niet altijd vergaderen en werken als we mekaar willen ontmoeten!

Ook als je nog geen lid bent, kun je deelnemen aan deze aktiviteiten. Er staat ook geen beperking op het aantal keer dat je deelneemt. We kunnen echter niet garanderen dat je als niet-lid altijd exact op de hoogte bent van onze plannen.

Werkgroepen

Een werkgroep bestaat uit een beperkt aantal leden. Ze heeft een welomschreven opdracht en eindigt wanneer de opdracht volbracht is. Zo kan je je engageren volgens je interesses en beschikbare tijd in een bepaalde periode.

In de aanloop naar het indienen van de bouwaanvraag is de werkgroep architectuur nu heel aktief. De werkgroep ledenwerving zorgt voor de info-avonden en promotie.

Denkdagen

Tijdens een denkdag, meestal een namiddag, denken we dieper na over een of ander aspect. Dit kan voorbereid worden door een persoon of een werkgroep. Dit kan eventueel onder begeleiding of met een specialist. Het resultaat van de denkdag komt in een document (verslag) en wordt verwerkt in het ontwerp.

Tot nu toe deden we dat enkel met de leden, inclusief de kinderen. Voor hen is er dan wel een alternatief programma voorzien.

ZOHO

Voor de interne communicatie gebruiken we het ZOHO-platform.

Via dit platform bereiken we met 1 enkel paswoord (per persoon) een gemeenschappelijke agenda, de documenten, een forum, een takenlijst, en wiki-pagina's. Zo staat de informatie alvast niet meer verspreid, maar netjes gegroepeerd en bereikbaar voor alle leden.

Mail, telefoon en gewone gesprekken verdwijnen echter niet helemaal!

Begeleiding en management

De begeleiding door Cohousing Projects is stopgezet, omdat de wederzijdse verwachtingen steeds verder uiteen liepen.

Het management van de ledenwerving doen we zelf. De architect beheert het dossier bouwvergunning. Voor de realisatie van het bouwproject zullen we een projectmanager aanstellen.

 

Tijdslijn

Hier volgt wat je zou kunnen noemen 'de geschiedenis'. De beschrijving van wat we nu doen, vind je in de planning. Data van info-momenten vind je in de kalender.

 

1/4/2014 - 30/9/2014

Voorbereiding en oprichting van een Coöperatieve vennootschap met Sociaal Oogmerk en voorbereiding en uitschrijven van een architectenwedstrijd.

Cohousing Projects cvbaIn deze periode sloten we ook een overeenkomst met Cohousing Projects voor de begeleiding, de kennis en het uitvoeren van een deel van het adminstratief werk.

Op 30/9/2014 eindigt deze subsidie-periode. De (aanvaarde) uitgaven gedurende de periode worden voor 70% terugbetaald door de Vlaamse overheid, Dienst Sociale Economie, in het kader van de oproep "Opstart Coöperatie 2013"

 

Eind 2014: fase 1

Steun van de Vlaamse overheidWe wachten met spanning op de publicatie van het verkoopsdossier Gemeenschappelijk Eco-Wonen, pilootproject Kortrijk, bijgenaamd "de Prado" om ons officieel kandidaat te stellen. Het is ook voor andere bewoners-groepen mogelijk zich kandidaat te stellen.

Ondertussen loopt de architectenwedstrijd. Op 15 november 2014 worden de verschillende ontwerpen voorgesteld aan de leden, en gemotiveerde bijna-leden. 

Op basis van het geselecteerde concept stellen we ons kandidaatsdossier samen. Het project krijgt vorm, de prijsraming wordt preciezer. We verwachten dat dit nog enkele leden over de streep trekt.

Om ons kandidaat te stellen hebben we niet enkel een goed dossier nodig, maar ook voldoende kandidaten die er willen wonen.

Begin 2016

Stad Kortrijk

De jury weerhoudt ons dossier als winnend project. De gesprekken met de Stad Kortrijk gaan van start.

Dit vraagt veel meer tijd dan voorzien. Maar we willen ook niet overhaasten : het dossier dat de Stad Kortrijk op tafel legt bevat een aantal onlogische eisen (bv. de vraag om het bestaande voetpad van Steyts Koer op onze kosten opnieuw aan te leggen) en de vraagprijs voor de grond is veel hoger dan de marktprijs. Deze punten worden weggewerkt.

Ook om de juridische kant dicht te timmeren heeft de Stad veel meer tijd nodig dan ze voorzien hadden. Maar - we mogen rekenen op een principeovereenkomst die in de lente 2016 op het Schepencollege en Gemeenteraad komt.


Mei - Juni 2016

Crisis. De Stad heeft nòg meer tijd nodig.
Enkele leden van de kerngroep haken af. Het zijn moeilijke beslissingen. We zijn ondertussen een hechte groep geworden en het afscheid doet pijn. Maar ze moeten vooruit met hun gezin. Door al het uitstellen schuift ook de verhuisdatum steeds maar verder vooruit en zo lang kunnen ze niet meer wachten.


Oktober 2016

Eindelijk is alles rondgeraakt. De ontwerpovereenkomst gaat naar Schepencollege en Gemeenteraad in November.

We gaan onmiddellijk terug aan de slag met Groep III om het ontwerp verder aan te passen. Hoe kan de indeling beter ? Welke goede ideeën van de andere architectenbureaus weerhouden we? Hoe kan het goedkoper? Of met andere woorden : wat is er essentieel ? Wat kunnen we schrappen zonder dat het project aan kwaliteit verliest ?

voorontwerp ter discussie


14 November 2016

De gemeenteraad keurt de aan/verkoopbelofte goed.

Stad Kortrijk engageert zich om de grond aan Cohousing Kortrijk te verkopen in het kader van het verkoopdossier van eind 2014.
De voorwaarde is natuurlijk dat we op de Kop van de Prado dit bouwproject realiseren, en,  nog veel belangrijker, er op lange termijn blijven wonen als cohousers. Concreet betekent dit dat we de gemeenschappelijke ruimtes en de gemeenschappelijke tuin zelf moeten beheren en niet kunnen verkopen.
 

December 2016 tot mei 2017

Nu we weten dat het "voor echt" is, kunnen we de architect en andere specialisten aan het werk zetten op weg naar een voorontwerp en een bouwaanvraag. Alles wat gemeenschappelijk is, wordt eerst beslist, met de reeds aanwezige ploeg. Snelle beslissers kunnen nog aansluiten en mee beslissen!

Potentiele kopers (mede-bouwheer) krijgen meer informatie, zodat ze kunnen beslissen welke woonunit ze willen of kunnen bouwen.

We zoeken investeerders om enkele woonunits te kunnen verhuren.

Nu beginnen de kosten op te lopen:  de erelonen architect en studiebureau's, nog wat fiscaal en juridisch advies...

Na mei 2017

De bouwvergunningsaanvraag is ingediend en we wachten op het toegekennen van de bouwvergunning. We blijven inzetten op het aantrekken van mede-bouwers/bewoners.

Zodra de 20 units gereserveerd zijn én de bouwvergunning is toegekend, gaan we naar de notaris, verwerven we de grond en start de bouw.

 

Waarom een Coöperatie ?

Vereniging van mede-eigenaars

De woonunits zijn  eigendom van de mede-eigenaars, zoals een "gewoon" appartement.Alles wat betreft het gebouw behoort tot de bevoegdheid van de vereniging van mede-eigenaars.

Niet alle cohousers zullen mede-eigenaar zijn: omdat ze een buur zijn of omdat ze een huurder zijn. Daarom maken we een vereniging van cohousers. Dat is de cooperatieve met sociaal oogmerk. Alles wat behoort tot het gebruik van gemeenschappelijke faciliteiten behoort tot de bevoegdheid van de vereniging van cohousers.

Cohousing karakter bewaren

Door alle eigenaars en de andere bewoners in een coöperatie te verenigen hopen we het cohousing karakter beter te kunnen bewaren dan met enkel een Vereniging van Mede-Eigenaars mogelijk zou zijn.

Bovendien laat deze structuur toe ook directe buren te laten toetreden als "cohouser".

Betaalbaar

Dikwijls kunnen individuen niet instappen in een cohousing omdat ze niet over voldoende startkapitaal beschikken om een woning te kopen.

In de Blauwdruk die aan deze fase voorafging staat een voorbeeld uitgewerkt hoe dit via een Coöperatie kan opgevangen worden.Hoewel we deze werkwijze niet letterlijk gaan toepassen, onthouden we wel dat een coöperatie de mogelijkheid biedt investeerders aan te trekken.

Uiteraard is een eerste vereiste van betaalbaarheid dat we kiezen voor een betaalbaar project. Let op: het blijft wel nieuwbouw, en dat heeft zijn prijs.

Rechtvaardig

We willen het ingebrachte kapitaal een billijke vergoeding geven, maar aanvaarden niet dat de kapitaalkrachtigen zich verrijken ten koste van de niet-kapitaalkrachtigen. Via een vennootschap is het financieel risico beperkt en gedeeld.

In een coöperatie zijn alle vennoten gelijkwaardig.

Eigenaar zijn

De Vlaming wil geen aandelen die de waarde van zijn woning vertegenwoordigen, maar wel de woning zelf in bezit hebben. De coöperatie functionneert als een vereniging van cohousers. Cohousers zijn de bewoners en mogelijk ook enkele externe buren. Daarnaast zal de vereniging van mede-eigenaars instaan voor het behoud van het gebouw. Mede-eigenaars die hun unit verhuren hebben andere rechten in de coöperatieve dan de cohousers.

We sluiten niet uit dat er ook enkele units te huur aangeboden worden, als we daar financiering voor vinden.

 

 

 

Cohousing Kortrijk cvba-so

Deze vennootschap werd opgericht op 17 september 2014.

De oprichters zijn de diegenen die op dat moment lid waren van Cohousing Kortrijk.

In de bijlagen vind je de statuten. Het reglement is nog in de maak. Dit zal vooral belangrijk worden wanneer het gemeenschappelijk wonen zal starten: we hebben dus nog eventjes de tijd.

Het ondernemingsnummer: 0562.881.496 - hiermee vindt elkeen alle officiele gegevens terug in het KBO,  na het eerste boekjaar ook de jaarrekeningen op de balanscentrale, en alle publicaties in het Belgisch Staatsblad.

Ons eerste boekjaar liep tot 31/12/2015, vervolgens elk kalenderjaar.

 

Documenten

Goede afspraken maken goede vrienden.

We vatten al onze afspraken samen in een aansluitingsdocument en onze grondbeginselen - hieronder vind je de link naar de actuele versie van deze documenten.

Als je toetreedt tot Cohousing Kortrijk ga je akkoord met alle voorgaande beslissingen, en werk je mee aan alle toekomstige beslissingen. Deze documenten worden  af en toe wel eens bijgewerkt en vermelden  een versie-datum.

Lid worden doe je door het aansluitingsakkoord ingevuld en ondertekend mee te brengen naar de eerstvolgende vergadering en je eenmalige bijdrage van 250 € over te maken. Hiermee reserveer je nog geen woning! Je maakt onze groep wel sterker en je kan je eigen prioriteiten toevoegen aan het project.

Als je twijfelt, vraag je best een afspraak om je vragen te bespreken.

Ons eerste boekjaar is afgesloten. Je kan de goedgekeurde jaarrekening raadplegen via de balanscentrale, of in onderstaande samenvatting.