Moet ik met iedereen even goed overweg kunnen ?

Zoals in elke gezonde groep zijn mensen verdraagzaam en respectvol ten opzichte van elkaar.

Een aantal vriendschappen kunnen al bestaan voordat je de cohousing opstart, andere groeien stilaan tijdens de opstart of de bewoning.

Je kan niet met iedereen even goed overeenkomen, maar doordat de groep groot genoeg is, bestaat er genoeg ruimte om elkaar uit de weg te gaan als dat wenselijk is.

Natuurlijk zijn sommige mensen meer gesloten dan anderen, zodat sommigen zich beter voelen met enkele vriendschappen, terwijl anderen kennis wensen te maken met zoveel mogelijk leden van de groep.

Zoals op andere vlakken in het leven, zal elk daarin zijn eigen weg vinden.