Hoeveel vergadertijd is er nodig ?

Er worden zoveel vergaderingen en werkgroepen gepland als nodig voor het vormen van de beslissingen.

 

Voomamelijk gedurende de ontwikkelingsfase van een cohousing project neemt dit veel tijd in beslag.

De leden komen in deze fase l keer per 3 weken bij elkaar. Wij verwachten dat de toekomstige bewoners deelnemen aan deze vergaderingen.

Het is immers noodzakelijk dat de genomen beslissingen een zo breed mogelijk draagvlak hebben.

Daarnaast verwachten we dat elk lid zich in de werking van werkgoepen engageert. In functie van wat nodig is beslissen deze werkgroepen zelf hoe vaak ze samenkomen en in welke mate zij terugvallen op telefoon en mail.

 

Bij bewoning zullen de vergadermomenten sterk verminderen.