Missie

Cohousing Kortrijk wil een voorbeeldproject zijn in de zoektocht naar een duurzaam antwoord op de nood aan meer woningen in onze volgebouwde regio.

Compact en dicht op elkaar, zonder de nadelen van de traditionele flatgebouwen.
Voldoende groen, zonder de nadelen en verloren ruimte van traditionele verkavelingen.
Duurzame investeringen die gedeeld worden, zodat ze binnen een redelijk budget vallen.
Collectieve voorzieningen die de jaarlijkse woonkost drukken en tegelijk de ecologische voetafdruk verkleinen.

Cohousing Kortrijk verwelkomt bewoners van alle leeftijden.

Kinderen vinden speelkameraadjes in een veilige omgeving, ouderen vereenzamen niet. De mix van leeftijden en gezinssamenstellingen zorgt dat men elkaar kan aanvullen. Wat voor de ene een probleem is, is voor de andere een kans om zich gewaardeerd te weten.

Cohousing Kortrijk heeft een coöperatieve structuur.

Dit garandeert de gelijkwaardige participatie van alle bewoners in de beslissingen, zowel de financiële als de organisatorische. Op het vlak van ethiek, opvoeding, politieke strekking, religie, geaardheid, sociaal-economische achtergrond etc. maakt elk zijn eigen keuzes.

Overleggen, samenwerken en toevallige ontmoetingen maken van de bewoners – jong en oud – zelfbewuste mensen. Regelmatig gebruiken we de ontspanningsruimte voor een gezamenlijke maaltijd.

Cohousing Kortrijk streeft er naar dat elke bewoner eigenaar wordt van zijn eigen woning.

Dat realiseren we in de eerste plaats via groepsaankopen, die zowel het bouwbudget als de woonkost moeten drukken. Als tweede piste organiseren we een systeem van alternatieve financiering voor wie op de reguliere markt geen lening vindt. Dit systeem is nog in opmaak : we zoeken een goede formule met voldoende juridische bescherming voor financiers én leners.