Waarom een Coöperatie ?

Vereniging van mede-eigenaars

De woonunits zijn  eigendom van de mede-eigenaars, zoals een "gewoon" appartement.Alles wat betreft het gebouw behoort tot de bevoegdheid van de vereniging van mede-eigenaars.

Niet alle cohousers zullen mede-eigenaar zijn: omdat ze een buur zijn of omdat ze een huurder zijn. Daarom maken we een vereniging van cohousers. Dat is de cooperatieve met sociaal oogmerk. Alles wat behoort tot het gebruik van gemeenschappelijke faciliteiten behoort tot de bevoegdheid van de vereniging van cohousers.

Cohousing karakter bewaren

Door alle eigenaars en de andere bewoners in een coöperatie te verenigen hopen we het cohousing karakter beter te kunnen bewaren dan met enkel een Vereniging van Mede-Eigenaars mogelijk zou zijn.

Bovendien laat deze structuur toe ook directe buren te laten toetreden als "cohouser".

Betaalbaar

Dikwijls kunnen individuen niet instappen in een cohousing omdat ze niet over voldoende startkapitaal beschikken om een woning te kopen.

In de Blauwdruk die aan deze fase voorafging staat een voorbeeld uitgewerkt hoe dit via een Coöperatie kan opgevangen worden.Hoewel we deze werkwijze niet letterlijk gaan toepassen, onthouden we wel dat een coöperatie de mogelijkheid biedt investeerders aan te trekken.

Uiteraard is een eerste vereiste van betaalbaarheid dat we kiezen voor een betaalbaar project. Let op: het blijft wel nieuwbouw, en dat heeft zijn prijs.

Rechtvaardig

We willen het ingebrachte kapitaal een billijke vergoeding geven, maar aanvaarden niet dat de kapitaalkrachtigen zich verrijken ten koste van de niet-kapitaalkrachtigen. Via een vennootschap is het financieel risico beperkt en gedeeld.

In een coöperatie zijn alle vennoten gelijkwaardig.

Eigenaar zijn

De Vlaming wil geen aandelen die de waarde van zijn woning vertegenwoordigen, maar wel de woning zelf in bezit hebben. De coöperatie functionneert als een vereniging van cohousers. Cohousers zijn de bewoners en mogelijk ook enkele externe buren. Daarnaast zal de vereniging van mede-eigenaars instaan voor het behoud van het gebouw. Mede-eigenaars die hun unit verhuren hebben andere rechten in de coöperatieve dan de cohousers.

We sluiten niet uit dat er ook enkele units te huur aangeboden worden, als we daar financiering voor vinden.