Tijdslijn

Hier volgt wat je zou kunnen noemen 'de geschiedenis'. De beschrijving van wat we nu doen, vind je in de planning. Data van info-momenten vind je in de kalender.

 

1/4/2014 - 30/9/2014

Voorbereiding en oprichting van een Coöperatieve vennootschap met Sociaal Oogmerk en voorbereiding en uitschrijven van een architectenwedstrijd.

Cohousing Projects cvbaIn deze periode sloten we ook een overeenkomst met Cohousing Projects voor de begeleiding, de kennis en het uitvoeren van een deel van het adminstratief werk.

Op 30/9/2014 eindigt deze subsidie-periode. De (aanvaarde) uitgaven gedurende de periode worden voor 70% terugbetaald door de Vlaamse overheid, Dienst Sociale Economie, in het kader van de oproep "Opstart Coöperatie 2013"

 

Eind 2014: fase 1

Steun van de Vlaamse overheidWe wachten met spanning op de publicatie van het verkoopsdossier Gemeenschappelijk Eco-Wonen, pilootproject Kortrijk, bijgenaamd "de Prado" om ons officieel kandidaat te stellen. Het is ook voor andere bewoners-groepen mogelijk zich kandidaat te stellen.

Ondertussen loopt de architectenwedstrijd. Op 15 november 2014 worden de verschillende ontwerpen voorgesteld aan de leden, en gemotiveerde bijna-leden. 

Op basis van het geselecteerde concept stellen we ons kandidaatsdossier samen. Het project krijgt vorm, de prijsraming wordt preciezer. We verwachten dat dit nog enkele leden over de streep trekt.

Om ons kandidaat te stellen hebben we niet enkel een goed dossier nodig, maar ook voldoende kandidaten die er willen wonen.

Begin 2016

Stad Kortrijk

De jury weerhoudt ons dossier als winnend project. De gesprekken met de Stad Kortrijk gaan van start.

Dit vraagt veel meer tijd dan voorzien. Maar we willen ook niet overhaasten : het dossier dat de Stad Kortrijk op tafel legt bevat een aantal onlogische eisen (bv. de vraag om het bestaande voetpad van Steyts Koer op onze kosten opnieuw aan te leggen) en de vraagprijs voor de grond is veel hoger dan de marktprijs. Deze punten worden weggewerkt.

Ook om de juridische kant dicht te timmeren heeft de Stad veel meer tijd nodig dan ze voorzien hadden. Maar - we mogen rekenen op een principeovereenkomst die in de lente 2016 op het Schepencollege en Gemeenteraad komt.


Mei - Juni 2016

Crisis. De Stad heeft nòg meer tijd nodig.
Enkele leden van de kerngroep haken af. Het zijn moeilijke beslissingen. We zijn ondertussen een hechte groep geworden en het afscheid doet pijn. Maar ze moeten vooruit met hun gezin. Door al het uitstellen schuift ook de verhuisdatum steeds maar verder vooruit en zo lang kunnen ze niet meer wachten.


Oktober 2016

Eindelijk is alles rondgeraakt. De ontwerpovereenkomst gaat naar Schepencollege en Gemeenteraad in November.

We gaan onmiddellijk terug aan de slag met Groep III om het ontwerp verder aan te passen. Hoe kan de indeling beter ? Welke goede ideeën van de andere architectenbureaus weerhouden we? Hoe kan het goedkoper? Of met andere woorden : wat is er essentieel ? Wat kunnen we schrappen zonder dat het project aan kwaliteit verliest ?

voorontwerp ter discussie


14 November 2016

De gemeenteraad keurt de aan/verkoopbelofte goed.

Stad Kortrijk engageert zich om de grond aan Cohousing Kortrijk te verkopen in het kader van het verkoopdossier van eind 2014.
De voorwaarde is natuurlijk dat we op de Kop van de Prado dit bouwproject realiseren, en,  nog veel belangrijker, er op lange termijn blijven wonen als cohousers. Concreet betekent dit dat we de gemeenschappelijke ruimtes en de gemeenschappelijke tuin zelf moeten beheren en niet kunnen verkopen.
 

December 2016 tot mei 2017

Nu we weten dat het "voor echt" is, kunnen we de architect en andere specialisten aan het werk zetten op weg naar een voorontwerp en een bouwaanvraag. Alles wat gemeenschappelijk is, wordt eerst beslist, met de reeds aanwezige ploeg. Snelle beslissers kunnen nog aansluiten en mee beslissen!

Potentiele kopers (mede-bouwheer) krijgen meer informatie, zodat ze kunnen beslissen welke woonunit ze willen of kunnen bouwen.

We zoeken investeerders om enkele woonunits te kunnen verhuren.

Nu beginnen de kosten op te lopen:  de erelonen architect en studiebureau's, nog wat fiscaal en juridisch advies...

Na mei 2017

De bouwvergunningsaanvraag is ingediend en we wachten op het toegekennen van de bouwvergunning. We blijven inzetten op het aantrekken van mede-bouwers/bewoners.

Zodra de 20 units gereserveerd zijn én de bouwvergunning is toegekend, gaan we naar de notaris, verwerven we de grond en start de bouw.