Lid worden

Lid worden gebeurt in stappen, die min of meer overeenstemmen met het proces waar ieder persoonlijk door moet: een antwoord zoeken op de vraag "is cohousing iets voor mij?".

Eerste stappen

Je schrijft je in op onze nieuwsbrief. Je woont een info-avond of café bij, waarvoor je via de nieuwsbrief werd uitgenodigd. Je vraagt een uitnodiging voor de ledenvergadering.

Je kan vrijblijvend maximaal 3 ledenvergaderingen bijwonen.Dan beslis je om lid te worden, nog af te wachten, of ermee te stoppen. Je mag die beslissing ook eerder nemen.

Als lid van Cohousing Kortrijk neem je deel aan de ontwikkeling van het project met de bedoeling er ooit te wonen - als alles goed gaat. Je kan op elk moment beslissen uit te stappen.

We werden geselecteerd als cohousing-groep voor het project "Kop van de Prado". De koopbelofte werd goedgekeurd. Dat is een wederzijds engagement, waarin bepaald wordt wanneer en onder welke voorwaarden de akte voor de grond-overdracht zal verleden worden. Ondertussen zoeken we meer leden en doen we de bouwaanvraag.

Lid worden

Lid worden doe je met je ganse gezin. Per gezin voorzien we 1 woonunit. Er zijn enkele formaliteiten te vervullen. Het aansluitingsakkoord beschrijft dit in detail. Het lidgeld bedraagt eenmalig 250€. We verwachten ook dat je, net als wijzelf aktief deelneemt aan wat nodig is om dit project te doen slagen.

Net als wij heb je de intentie hier te komen wonen, maar er geldt geen aankoopverplichting. Die koopverplichting en de bijhorende financiele engagementen ga je pas aan wanneer je de akte van burgerlijke maatschap ondertekent, en daarmee mede-bouwheer wordt.

Je bent lid geworden

Welkom!

We geven je toegang tot alle informatie: verslagen, kontaktgegevens, kalender, documenten... We vertrouwen je. Je nam immers al deel aan enkele vergaderingen, je bezorgde ons  jouw kontaktgegevens, en je ondertekende een aansluitingsakkoord.

We waarderen je inbreng om het ontwerp te verfijnen. Hopelijk worden we ooit buren. Effectief een woning reserveren kan nadat je met een onafhankelijke expert je financieringscapaciteit hebt onderzocht (gratis). We hebben hierover een afspraak met hypotheekwinkel Kortrijk (vlakbij het station, naast Parkhotel).

Geen lid worden

Was je al eens op een vergadering? Laat ons dan je beslissing weten. Misschien heb je nog een suggestie die ons project of de werking kan verbeteren?

Wens je helemaal niets meer van ons te horen: schrap je dan uit de nieuwsbrief.

Coöperant worden

Indereen die het project genegen is, kan een aandeel kopen in Cohousing Kortrijk CVBA-so. Een aandeel (250 €) geeft je stemrecht in de Algemene Vergadering van de coöperatieve. Een aandeel kan pas na 3 jaar terugbetaald worden. Het verzamelde kapitaal zal dienen voor de inrichting van het gemeenschappelijke, zoals de tafels en stoelen in de eetzaal, bvb.

Alleen coöperanten zullen kunnen deelnemen aan het cohousing-leven.