Interne organisatie

Info-moment

Op een info-moment proberen we alle vragen over cohousing en ons project te beantwoorden. We geven er ongeveer een per maand.

Nieuwsbrief

Met de nieuwe website ziet ook een heuse nieuwsbrief het licht! Weproberen je een maandelijkse update te geven via de nieuwsbrief. Als er niets nieuws te melden valt, kunnen we al eens een tijdje wachten.

Als je overweegt in het project in te stappen, en dus uitgenodigd wil worden voor onze vergaderingen, neem je contact op of kun je inschrijven en deelnemen aan een café of info-avond.

Ledenvergaderingen

We verwachten dat elk gezin zoveel mogelijk aanwezig is op de ledenvergaderingen - en liefst niet altijd dezelfde persoon alleen. Hier worden de beslissingen genomen.

Als je interesse hebt om in het Cohousing-huis te komen wonen, kun je max. 3 keer vrijblijvend deelnemen aan deze vergaderingen, om het proces en de groep te leren kennen. Je kan dan nog niet mee beslissen, want je hebt ook geen financiele verantwoordelijkheid.

Ontspanning

Samen eten op een pick-nick, bij een zondagse ontbijtfilm of op restaurant na een vergadering...

We kunnen toch niet altijd vergaderen en werken als we mekaar willen ontmoeten!

Ook als je nog geen lid bent, kun je deelnemen aan deze aktiviteiten. Er staat ook geen beperking op het aantal keer dat je deelneemt. We kunnen echter niet garanderen dat je als niet-lid altijd exact op de hoogte bent van onze plannen.

Werkgroepen

Een werkgroep bestaat uit een beperkt aantal leden. Ze heeft een welomschreven opdracht en eindigt wanneer de opdracht volbracht is. Zo kan je je engageren volgens je interesses en beschikbare tijd in een bepaalde periode.

In de aanloop naar het indienen van de bouwaanvraag is de werkgroep architectuur nu heel aktief. De werkgroep ledenwerving zorgt voor de info-avonden en promotie.

Denkdagen

Tijdens een denkdag, meestal een namiddag, denken we dieper na over een of ander aspect. Dit kan voorbereid worden door een persoon of een werkgroep. Dit kan eventueel onder begeleiding of met een specialist. Het resultaat van de denkdag komt in een document (verslag) en wordt verwerkt in het ontwerp.

Tot nu toe deden we dat enkel met de leden, inclusief de kinderen. Voor hen is er dan wel een alternatief programma voorzien.

ZOHO

Voor de interne communicatie gebruiken we het ZOHO-platform.

Via dit platform bereiken we met 1 enkel paswoord (per persoon) een gemeenschappelijke agenda, de documenten, een forum, een takenlijst, en wiki-pagina's. Zo staat de informatie alvast niet meer verspreid, maar netjes gegroepeerd en bereikbaar voor alle leden.

Mail, telefoon en gewone gesprekken verdwijnen echter niet helemaal!

Begeleiding en management

De begeleiding door Cohousing Projects is stopgezet, omdat de wederzijdse verwachtingen steeds verder uiteen liepen.

Het management van de ledenwerving doen we zelf. De architect beheert het dossier bouwvergunning. Voor de realisatie van het bouwproject zullen we een projectmanager aanstellen.