Cohousing Kortrijk cvba-so

Deze vennootschap werd opgericht op 17 september 2014.

De oprichters zijn de diegenen die op dat moment lid waren van Cohousing Kortrijk.

In de bijlagen vind je de statuten. Het reglement is nog in de maak. Dit zal vooral belangrijk worden wanneer het gemeenschappelijk wonen zal starten: we hebben dus nog eventjes de tijd.

Het ondernemingsnummer: 0562.881.496 - hiermee vindt elkeen alle officiele gegevens terug in het KBO,  na het eerste boekjaar ook de jaarrekeningen op de balanscentrale, en alle publicaties in het Belgisch Staatsblad.

Ons eerste boekjaar liep tot 31/12/2015, vervolgens elk kalenderjaar.