Wat is EnergieNeutraal bouwen?

Hat kwartaaltijdschrift "De Koevoet" lanceert deze winter een nieuwe term: WAW, de Winter Autonome Woning.

Het is een reactie op de overconsumptie aan low-energy terminologie zoals nulenergiewoning, BEN, energieplus woning, actief en passief autonome woning...

Zijn al deze lovenswaardige energiezuinige oplossingen wel bestand tegen een winter-autonomie stress-test?

Met name de steeds hipper wordende warmtepomp wordt onder loep genomen: juist wanneer je die het meest nodig hebt, zijn zijn prestaties het minst, terwijl ook je zonnepanelen op dat moment een tijdelijke inzinking vertonen.

Het principe is simpel:

scan uit De Koevoet nr 169, pag7

Ik begrijp het enthousiasme van Ludwig (Stroomop) voor de nieuwe WKK-pelletketel weer een stuk beter!