Stadskrant

De redactie van de stadkrant wist ons te vinden: zie pag 20.

stad Kortrijk

We stellen deze bekendmaking van de infosessies op 20/1 en 13/2 erg op prijs. Dank aan alle stadskrant-medewerkers!