Wat is EnergieNeutraal bouwen?

Hat kwartaaltijdschrift "De Koevoet" lanceert deze winter een nieuwe term: WAW, de Winter Autonome Woning.

Het is een reactie op de overconsumptie aan low-energy terminologie zoals nulenergiewoning, BEN, energieplus woning, actief en passief autonome woning...

Zijn al deze lovenswaardige energiezuinige oplossingen wel bestand tegen een winter-autonomie stress-test?

Hoogtepunten van de architectenwedstrijd

Datum: 
15/11/2014

De 4 architecten stelden hun concept voor. Zeer boeiend, concreet en interessant! Mochten we opnieuw een wedstrijd organiseren, dan zouden we toch een contactmoment met de architecten voorzien. Alle architecten uitten hun spijt dat ze ons vooraf nooit gesproken hadden.

Achteraf bestudeerden we hun presentatie nog in detail. We belichten hier het sterkste punt van elk van de ontwerpen. Of we in ons uiteindelijk project deze 4 sterkten zullen of kunnen opnemen, moet nog onderzocht worden.

Presentatie wedstrijd

Datum: 
15/11/2014

We voorzien de ganse dag om de 4 wedstrijdkandidaten hun ontwerp te laten toelichten en onze vragen te beantwoorden.

We proberen al een eerste rangschikking te maken, maar zullen pas definitief beslissen na minstens één nachtje slapen.

Je kan deelnemen, mits je een uitnodiging aanvraagt via een kennis of via het contactformulier.

Cohousingbabbel

Datum: 
31/10/2014

Informele bijeenkomst voor leden en aspirant-leden.

Wij zorgen voor een lekkere maaltijd. Drankjes zijn ter plaatse aan te kopen.

Café-Cohousing

Datum: 
25/10/2014

Café Cohousing

Vormingplus cafetaria

Wandelweg 11, 8500 Kortrijk

 

Programma

Wat is een coöperatieve vennootschap en waarom kozen wij voor die organisatie-vorm?

Je krijgt ook een update over ons project en misschien hebben we ook nieuwe informatie over de vorderingen van het verkoopsdossier "gemeenschappelijk eco-wonen".

 

Ledenvergadering

Datum: 
11/11/2014

Ledenvergadering.

Interesse om lid te worden? Neem eerst eens deel aan een ledenvergadering. Vraag een uitnodiging via het contactformulier.

(Tijdstip kan nog veranderen)

Ledenvergadering

Datum: 
09/12/2014

Ledenvergadering.

Interesse om lid te worden? Neem eerst eens deel aan een ledenvergadering. Vraag een uitnodiging via het contactformulier.

Ledenvergadering: bouwbudget

Datum: 
02/10/2014

Welk bouwbudget geven we mee aan de architecten? Wat is hun streefcijfer?

Een moeilijk te beantwoorden vraag, vermits we de grondprijs niet kennen...

Denkdag: verdeelsleutels

Datum: 
12/10/2014

We gaan nadenken over hoe de verschillende soorten kosten/uitgaven/investeringen, enfin alles wat moet betaald worden, het rechtvaardigste kan verdeeld worden over de personen/appartementen.

 

Ledenvergadering

Datum: 
14/10/2014

Ledenvergadering. Als niet-lid ben je enkele keren welkom. Vraag een uitnodiging, als je die nog niet kreeg.

Agenda: nog niet bepaald

 

Pagina's

Abonneren op Cohousing Kortrijk RSS