Vragen

Algemene en specifieke vragen die dikwijls gesteld worden.

Wat is Cohousing ?

Cohousing is een vooruitstrevende manier om met wijkverkaveling of stadsontwikkeling om te gaan.

Het streeft naar een goed evenwicht tussen privacy en het gemeenschappelijke. 

De bewoners –  gezinnen en alleenstaanden – hebben een privéwoning (met daarin een eigen keuken, badkamer,...) met een eigen tuintje of terrasje op hun schaal.

Deze woning is iets kleiner dan de modale woning. Dit mogelijk gebrek aan ruimte wordt gecompenseerd door ruime gemeenschappelijke ruimtes zoals bv. een centraal paviljoen met een keuken, eetzaal, speelruimte, gastenkamers, een hobby-atelier, noem maar op.

Kort gezegd komt het erop neer dat je ruimtes die je minder of slechts af en toe gebruikt, gaat delen met elkaar.

In het bewonersprofiel wordt er gestreefd naar een even grote diversiteit als in de samenleving als geheel.

Wat zijn de voordelen?

Een hele waaier van hedendaagse maatschappelijke uitdagingen krijgt een antwoord:

  • Cohousing combineert de voordelen van gemeenschapsleven, nl. het deel zijn van een actieve gemeenschap, met de autonomie van een privé-woning en het behoud van onafhankelijkheid.
  • Het bevordert de levenskwaliteit in een kind- en seniorvriendelijke omgeving.
  • Door de schaalvoordelen, ruimtelijke inplanting en ecologische keuzes zorgt cohousing ook voor een kleinere voetafdruk en impact op onze planeet.

 

Wat is het doel van ons cohousingproject ?

Wij willen wonen en leven met elkaar, met de buurt, de samenleving en de natuur in het algemeen.

Daarvoor creëren we een veilige, sociale woonbuurt waar iedereen zich welkom voelt. 

Een gemeenschap, die gebaseerd is op onderling respect, tolerantie, openheid, basisdemocratie en ecologische principes.

Wie zijn de bewoners?

Onze gemeenschap stelt zich open voor een brede waaier aan huishoudens :

alleenstaanden van alle leeftijden, koppels met of zonder kinderen.

"We mikken op diversiteit"

Moet ik met iedereen even goed overweg kunnen ?

Zoals in elke gezonde groep zijn mensen verdraagzaam en respectvol ten opzichte van elkaar.

Een aantal vriendschappen kunnen al bestaan voordat je de cohousing opstart, andere groeien stilaan tijdens de opstart of de bewoning.

Je kan niet met iedereen even goed overeenkomen, maar doordat de groep groot genoeg is, bestaat er genoeg ruimte om elkaar uit de weg te gaan als dat wenselijk is.

Natuurlijk zijn sommige mensen meer gesloten dan anderen, zodat sommigen zich beter voelen met enkele vriendschappen, terwijl anderen kennis wensen te maken met zoveel mogelijk leden van de groep.

Zoals op andere vlakken in het leven, zal elk daarin zijn eigen weg vinden.

Verschil cohousing met andere vormen van gezamelijk wonen.

Centraal wonen :

Er bestaan plaatsen van mensen gezamelijk een stuk grond bezitten, waarop ze een huis hebben gebouwd. Meestal zijn hier geen gemeenschappelijke faciliteiten voorzien. Hooguit de tuin en een wijklokaaltje.

Woongroep of leefgemeenschap :

Een woongroep is de andere kant van het spectrum. Daar worden keuken, living, eetkamer en eventueel badkamer gedeeld. Bewoners hebben er dus geen echte privacy.

Cohousing :

Cohousing bevindt zich hier tussenin. Bewoners hebben hun privacy, zoals in traditionele privéwoningen, maar de woonbuurt is zodanig ontworpen dat die aanleiding geeft tot meer sociaal contact tussen de bewoners.

Is er ruimte voor privacy?

Zeker ! We hechten evenveel belang aan sociaal contact als aan pricacy. Een eigen huis en private ruimte is belangrijk voor iedereen.

Er wordt vaak gezegd dat een cohousing project minder ruimte voor privacy biedt dan traditionele woonbuurten. Inde praktijk blijkt dit evenwel niet het geval te zijn. Het unieke kenmerk van cohousing is dat de (toekomstige) bewoners bewust zoeken naar het creeëren van een wooncluster.

Privacy wordt door onze groep erg op prijs gesteld. Het ontwerp zal dus zoeken naar een optimale balans tussen privacy en gemeenschap.

In de praktijk wordt vastgesteld dat cohousing meer privacy biedt aangezien de gemeenschappelijke voorzieningen kansen bieden als ontmoetingsplaats, speelplaats, feestzaal, gastenruimte,... enz terwijl de individuele “units” een eigen private plek vormen.

Wat moet ik mij voorstellen bij gemeenschappelijke maaltijden ?

Hoewel elke individuele unit zijn eigen keuken heeft, is er een gezamenlijke keuken en eetkamer voorzien in het gemeenschappelijke huis.

Deze ruimtes zijn beschikbaar voor gezamelijke maaltijden en speciale gelegenheden zo vaak als men dit wenst. Gezamenlijke activiteiten zijn steeds vrijwillig.

Iemand kan bvb aankondigen overmorgen taboulé te zullen maken. Wie interesse heeft, reserveert een portie, zodat de kok-van-de-dag weet hoeveel moet aangekocht worden. Er wordt kostendelend gerekend, of  met een vaste prijs (bvb 4€/maaltijd).

De gemeenschappelijke voorzieningen, en vooral de gedeelde maaltijden vormen een belangrijk verbindend aspect van het buurtleven. Je hebt evenwel steeds de keuze om in je eigen huis te eten. Het is ook mogelijk een maaltijd af te halen, of nog met je eigen potje in de gemeenschappelijke eetkamer mee te eten.

Zal ik mijn eigen keuken hebben in het cohousing project ?

Ja. Elk gezin heeft zijn eigen volledig uitgeruste prive keuken.

Daarnaast is er een gemeenschappelijke, semi-professionele keuken in het common house. Gemeenschappelijke maaltijden worden er af en toe klaargemaakt, naargelang de afspraak in de groep.

Mits af te spreken, kan deze gemeenschappelijke keuken ook voor een privé-feestje gebruikt worden.

Hoe worden beslissingen genomen in een cohousing gemeenschap ?

De bewoners beslissen. Beslissingen worden meestal genomen met consensus.

Het beslissingsproces en de verantwoordelijkheden worden dus gedeeld door alle bewoners. Dit vraagt open communicatie.

In kleinere werkgroepen (vb. financiën, promotie, sites zoeken ...) wordt een en ander voorbereid.

Let op: consensus betekent dat niemand echt tegen een voorstel is (men kan er mee leven). Dat is dus niet altijd unanimiteit (iedereen heeft dezelfde mening)

Hoeveel vergadertijd is er nodig ?

Er worden zoveel vergaderingen en werkgroepen gepland als nodig voor het vormen van de beslissingen.

Voomamelijk gedurende de ontwikkelingsfase van een cohousing project neemt dit veel tijd in beslag.

De leden komen in deze fase l keer per 3 weken bij elkaar. Wij verwachten dat de toekomstige bewoners deelnemen aan deze vergaderingen.

Het is immers noodzakelijk dat de genomen beslissingen een zo breed mogelijk draagvlak hebben.

Daarnaast verwachten we dat elk lid zich in de werking van werkgoepen engageert. In functie van wat nodig is beslissen deze werkgroepen zelf hoe vaak ze samenkomen en in welke mate zij terugvallen op telefoon en mail.

Bij bewoning zullen de vergadermomenten sterk verminderen.

Hoeveel kost het?

In principe kost het (ver)bouwen in een cohousing-site in globo niet meer dan individuele huizen. De gemeenschappelijke faciliteiten worden gefinancierd met de besparingen op de individuele huizen: die zijn kleiner, en er zijn schaalvoordelen mogelijk – mits de groep het aantal individuele keuzemogelijkheden overzichtelijk houdt.

Het leven in een cohousing blijkt echter wel aanmerkelijk goedkoper: minder stookkosten, minder verplaatsingen, gezamenlijke aankopen... Veel hangt natuurlijk af van de keuzes die de groep maakt. Daarom heeft een cohousing-project enkel kans op slagen als de toekomstige bewoners het ontwerp in eigen handen hebben.

Onze groep streeft naar een betaalbare nieuwbouw. Meer concrete informatie hierover vind je in ons Project-boek.