Wat is het doel van ons cohousingproject ?

Wij willen wonen en leven met elkaar, met de buurt, de samenleving en de natuur in het algemeen.

Daarvoor creëren we een veilige, sociale woonbuurt waar iedereen zich welkom voelt. 

Een gemeenschap, die gebaseerd is op onderling respect, tolerantie, openheid, basisdemocratie en ecologische principes.