Hoe worden beslissingen genomen in een cohousing gemeenschap ?

De bewoners beslissen. Beslissingen worden meestal genomen met consensus.

Het beslissingsproces en de verantwoordelijkheden worden dus gedeeld door alle bewoners. Dit vraagt open communicatie.

In kleinere werkgroepen (vb. financiën, promotie, sites zoeken ...) wordt een en ander voorbereid.

Let op: consensus betekent dat niemand echt tegen een voorstel is (men kan er mee leven). Dat is dus niet altijd unanimiteit (iedereen heeft dezelfde mening)